Ryboza – brakujące ogniwo schorzeń kardiologicznych i mitochondriopatii?