Różnice pomiędzy l-karnityną a acetyl-l-karnityną i enzymy CPT