Róża wybijająca szkodliwe patogeny i walcząca z padaczką?