Optimal PC: jego wpływ na skok AST w przypadku osób z polimorfizmem enzymu PEMT