ADIPOQ. Adiponektyna- co robi tłuszcz, który masz w sobie?